Գլխավոր Թոփ «Սասունը գոռաց` հրամանատար, սրանք ինձ «դավադիտ» արին, մտնում եմ, փրթեմ. թշնամիները հնձած խոտի պես թափվում էին»