Home Սոց ՑանցերԴավիթ Սանասարյան Շուրջ 40 կմ քայլելու ընթացքում կարճատև դադար տվեցինք և  արժանացանք այս հրաշք ընտանիքի հյուրասիրությանը.Դավիթ Սանասարյան