Home Թոփ «Ժողովուրդ ջան, հատկապես list.am-ով 100.000 և բարձր գնի ապրանք վաճառողներ ջան, զգույշ եղեք, գողության ու ավազակության սխեմա է գործում»